Rättvisan…

…måste hemsöka alla oavsett deras station här i livet.
Detta är syftet med Patrick Ardbergs arbete, det arbete som nu sträcker sig ut över Sverige och blandar in fler och fler personer. Det arbete som en dag, hoppas han, kommer ge rättvisa åt offer även i andra länder.

Drömbarn